UNGDOMSAFDELINGEN
Velkommen til Ungdomsafdelingen!
I Frederikssund Badminton Klub er ungdomsfællestræning en af klubbens hjørnesten. Vi har rigtig mange træningshold, fra begynderniveau helt op til turneringsspillerniveau. Alle hold styres og trænes af en eller flere af vores dygtige trænere.
Frederikssund Badminton Klubs ungdomsafdeling har over 100 medlemmer fordelt i aldersgruppen 0 – 19 år. Vores ungdomsspillere er inddelt i 6 aldersgrupper - U9, U11, U13, U15, U17 og U19.

KONTINGENTER
Ungdomsfællestræning én gang pr. uge (à 1½ time) 125 kr.
Ungdomsfællestræning to gange pr. uge (à 1½ time pr. gang) 350 kr.
Alle fællestræningshold er inklusiv bolde
Forældre/børnespil (familiespilsbane) 400 kr.
Familiespil forudsætter deltagelse på mindst ét fællestræningshold


MÅLSÆTNING
I vores ungdomsafdeling er klubfølelse samt socialt sammenhold på tværs af aldersgrupperne højt prioriteret. Vores målsætning er derfor, hen over sæsonen, at arrangere og tilrettelægge forskellige sportslige og sociale arrangementer til glæde for alle i ungdomsafdelingen.

FÆLLESTRÆNING
Til at træne vores ungdomsspillere har klubben et antal veluddannede trænere samt hjælpetrænere. Det er, via et samarbejde mellem ungdomsformanden samt klubbens trænere, dem som har ansvaret for at flytte og placere børnene på de træningstider, der passer bedst til den enkeltes niveau samt udviklingsmuligheder. Til afdelingen er der ligeledes tilknyttet en forældregruppe, som støtter op om afdelingen og varetager forskellige tildelte opgaver.
De fleste træningshold er placeret i Frederikssund Hallen (Hal B), og der trænes på alle hverdage i ugen. Der er mulighed for at deltage på et eller flere træningshold alt efter spillerens ønske.
Se oversigten over træningshold/tider i top menuen "FÆLLESTRÆNING"

BEMÆRK
Medlemskontingentet for ungdomsspillere afhænger af, hvilke og hvormange træningshold du deltager på.
Rabat
Det første træningshold du tilmelder dig til, betaler du fuld kontingent for. Tilmelder du dig flere end et træningshold, vil du på de næste tilmeldinger få 25 % rabat på kontingentet. Rabatten fratrækkes automatisk af vores system ved betalingen.
Efter nytår får du 50% rabat på kontingentet. Rabatten fratrækkes automatisk af vores system ved betalingen.
Ungseniorfællestræning (i seniorafdelingen)
Er du ungsenior og har niveau til at være med på seniorfællestræningen, kan dette aftales mellem senior- og ungdomsafdelingen. Kontingentet for ungseniorfællestræning er baseret på at du også er tilmeldt 2 ungdomsfællestræninger.

TILMELDING
For at sikre, at du kommer på den træningstid der passer bedst til dig, er det vigtigt du kontakter ungdomsformanden , inden du tilmelder dig. Når I så er blevet enige om, hvilken træningstid du skal vælge, tilmelder du dig ved at klikke på det ønskede hold på ovenstående oversigt eller under hovedfanen FÆLLESTRÆNING og her vælge det eller de hold, du skal spille på.
KONTAKT
Formanden for ungdomsafdelingen er også medlem af klubbens bestyrelse. Er du nysgerrig eller har spørgsmål – så ring og hør nærmere hos formanden for ungdomsafdelingen .
HOLDTURNERING
Klubben har igennem mange år haft hold tilmeldt i holdturneringen under DGI, og vi opfordrer derfor til, at de unge deltager på et af disse hold samt i de individuelle åbne turneringer, hvor man her møder spillere fra andre klubber på samme styrkeniveau som dem selv. Til hvert hold er der tilknyttet en holdleder – typisk en forælder til et af børnene på holdet.
FAMILIESPIL - FORÆLDRE/BØRNESPIL
Vi har et særligt tilbud for børn, der deltager på mindst én ungdomsfællestræningstid, og som gerne vil spille lidt ekstra med sine forældre/familie.
Kig under BANETIMER efter forældre/børnespils baner, der primært findes i Frederikssund Hallen og i Græse Bakkeby Hallen lørdag formiddag.
Dette tilbud er udelukkende til ungdomsspillere, der i forvejen deltager på mindst ét ungdomsfællestræningshold! Til gengæld behøver ingen i familien ellers være medlem af klubben for at være med på en familiespilsbane! Så kom ned og spil med hele familien!